CUPAK

Tuesday, Aug 20th

Last update12:07:16 PM GMT

Rok 2008: Školenia a semináre


Účtovná závierka k 31.12.2008 pre mestá a obce

E-mail Vytlačiť PDF

Urbanova

Ukončené školenie

Dátum konania: 11.12.2008 školenie ukončené

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie Osloboditeľov 25


Číslo školenia: 20080014

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor

Program:

  8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie

14:30 hod - diskusia

Čítajte viac...

Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 31.1.2008
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - renomovaný špecialista na problematiku miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a pracovno právnych vzťahov

Náplň odborného programu:

Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie FO závislá činnosť za rok 2007 + Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení k 1.1.2008
+ nemocenské po 1.1.2008
+ otvorenie II. dôchodkového piliera
+ nový zákon o minimálnej mzde
+ novela zákona o sociálnom fonde

Čítajte viac...

Ekonomický softvér IFOSOFT pre obce

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 13.2.2008
Lektor: Ing. Vladimír Šimko - autor programového vybavenia
Náplň odborného programu:
- podvojné účtovníctvo pre obecné úrady, zmeny v programovom vybavení vyplývajúce z legislatívnych zmien v obastí účtovníctva miezd a daní
- nová účtovná osnova, prevodový mostík k 1.1.2008, príklady účtovania v roku 2008
- hmotný a nehmotný majetok – evidencia

Čítajte viac...

Daňové priznania dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2007

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 18.2.2008 školenie ukončené
Lektori: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Angela Michňová

Náplň odborného programu:
- Zmeny v daňových predpisoch v roku 2007,
- Daňové výdavky, nedaňové výdavky, náhrady cestovných výdavkov, stravné, odpisy, leasing, kurzové rozdiely, sociálny fond, zamestanecké benefity
- Dotácie, aktívna politika trhu práce, príjmy z predaja majetku

Čítajte viac...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>