CUPAK

Friday, Sep 25th

Last update03:08:18 PM GMT

NOVELA ZÁKONA O DPH s účinnosťou od 1.1.2014

E-mail Vytlačiť PDF

Číslo školenia : 201304

Dátum konania : 5.12.2013   - prezentácia od 8:30 do 9:00 hod

                                               začiatok školenia        o 9:00 hod.

Lektor : Ing. Anna Jurišová

Miesto konania : Ekonomická Univerzita, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce


Elektronický   prihlasovací    protokol   je dočasne   vypnutý.  Prihlásiť sa  môžete do  4.12.2013     ,    e - mailom, ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ),  alebo sa môžete informovať na telefónnom čísle 0911 971 175 .

Náplň odborného programu :

 •  registrácia DPH - zrušenie úpravy pre členov združenia, zmeny v zákonnej registrácie, zmena registrácie  platiteľa podľa § 5 alebo §6 na registráciu podľa § 4, zmena registrácie platiteľa podľa § 4 na registráciu podľa § k alebo § 6
 • zrušenie registrácie zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7 a §7a
 • rozšírenie  povinnosti  zložiť zábezpeku pri registrácii
 •  oprava základu dane a oprava odpočítanej dane - zmeny  
 • možnosť odpočítania DPH pri podaní dodatočného daňového priznania z dôvodu nadobudnutia tovaru     z iného členského štátu EÚ                                                                                  
 • povinnosť pokračovať v úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku v osobytných prípadoch,  (právny nástupca ,predaj podniku),
 •  rozšírenie tuzemského samozdanenia o nové komodity, poľnohospodárske produkty, železo a oceľ      predmety zo železa a ocele, mobilné telefóny a integrované obvody
 • podávanie kontrolného výkazu o tuzemských dodávkach tovarov a služieb, jeho obsah a forma,
 • predĺženie lehoty na podanie súhrnného výkazu, odklad samozdanenia pri dovoze tovaru,              Problematické okruhy zákona o DPH   
 •  dodanie tovarudodanie služieb - miesto vznik daňovej povinnosti, odpočítanie dane podľa § 50  zákona od DPH, ročné vysporiadanie koeficientu, úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa  §54   a  § 54a zákona DPH
 •  prenos povinnosti platiť daň na kupujúceho pri predaji nehnuteľnosti,
 • zmeny vo fakturácii a vedení evidencii po 1.1.2013, zjednodušené faktúry, súhrnné faktúry ),       chyby pri vypĺňaní daňových priznaní,                                                

         účastnícky poplatok je možné uhradiť,  len prevodným príkazom do 4.12.2013

         33,- €  za účastníka

         30,- €  za účastníka pri troch a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti

         V cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný materiál, občerstvenie , káva .

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e mailu ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,alebo sa  môžete telefonický informovať na tel. čísle 0911 971 175.

V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadam žiadam o úhradu požadovanej čiastky  x počet účastníkov z Vašej   organizácie   na   číslo účtu   4296949001/5600, VS 201304, KS 0308,    Špecifický symbol Vaše IČO    do 4.12.2013.

Storno podmienky. Pri odhlásení sa do 4.12.2013 vraciame celú zaplatenú sumu. Pri odhlásení sa v deň konania poplatok nevraciame.

               Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551,

                                              nie je platcom DPH                              

                                                                 -

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>