CUPAK

Saturday, Jan 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2013 a legislatívne zmeny k 1.1.2014 - čítaj ďalej

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia : 201401

dátum konania :13.1.2014   so začiatkom o 9:00 hod

Lektor : RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania : Ekonomická univerzita, podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Prihlásiť, alebo informovať sa môžete prostredníctvom emailu na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.    info@cupak , alebo sa môžete telefonický informovať na tel.č. 0911 971175

Program : 8:30 hod - 9:00 hod prezentácia

              9:00 hod - 13:30 hod odborný program

              13:30 hod -    diskusia

Náplň odborného programu :

1. Ukončenie roka 2013(povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013, termíny vyplnenie tlačív  "Vyhlásenie" pre rok 2014   - potvrdenie o príjmoch za rok 2013( vrátane novej komplikovanej časti )

- vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie dane, vykonanie ročného zúčtovania za rok  2013,vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov, zamestnanecká prémia za rok 2013, príklady

- odpočítateľné položky za rok 2013- daňovník, manžel(ka), II. pilier, príklady

- informácie k daňovým priznaniam FO typu A a B( zamestnanec a SZČO)

- oznamovacie povinnosti poistenca voči zdravotnej poisťovni za rok 2013 (dividendy), atď.

2. Novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení k 1.1.2014

-nové úľavy pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, zmeny pri dohodách, dohody u brigádnickej činnosti študentov v roku 2014

- zvýšenie maximálnych a zmeny ďalších veličín pri odvodoch a zmeny vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch, vymeriavacie základy , minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny,

-preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO v  roku  2014, automatický zánik dobrovoľného poistenia, zmeny pri priznávaní nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti,

- poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2014, zmeny v poistencoch štátu na zdravotné poistenie, zmeny tlačív pre Sociálnu poisťovňu,(registračné listy, mesačné výkazy ...)

- zmeny tlačív zdravotné poistenie, (prihlasovanie, odhlasovanie, preddavky z dividend). atď.

3. Novely zákona o dani z príjmov

- zmeny v daňovom bonuse vyplývajúceho zo zmeny zákona o prídavku na dieťa, nepeňažný príjem zamestnanca pri používaní služobného vozidla,

- uplatňovanie nároku na poukázanie 2% dane u zamestnávateľa,

zmeny v daňovej evidencii u SZČO, odpočítateľné položky pre rok 2014, zvýšenie zrážkovej dane u nerezidentov,

- zavedenie daňových licencii,

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2014. Do programu seminára môžu byť zaradené aj iné  témy, podľa aktuálnosti a schválenia v Národnej rade SR, Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z Vašej praxe.

          Účastnícky poplatok, je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 11.1.2014.

     33,-€ za účastníka

     30,-€ pri troch a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti

V cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie, dva rozsiahle materiály vo formáte A4, kde nájdu informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.

   Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.   ,   alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 975 175. Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 11.1.2014  na číslo účtu 4296949001/5600,   VS 201401, KS 0308,      špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 12.1.2014 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.


     
     


 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>