CUPAK

Sunday, Feb 25th

Last update08:33:40 AM GMT

NOVELA ZÁKONA O DPH S ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2018 A VYBRANÉ OKRUHY ZO ZÁKONA O DPH

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia 201801            

dátum konania : 18.1.2018

Miesto konania:  Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Námestie Osloboditeľov 25, - malá sála

Lektor : Ing. Anna Jurišová


(prezentácia od 8:00 hod , začiatok 9:00

Program:

1. Zmeny zákona  o DPH  od 1.1.2018:

-          rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky

-          zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla

-          zmena podmienok pre trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH

-          rozšírenie  vymedzenia investičného majetku pre  účely úpravy odpočítanej dane

-          zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – zosúladenie uplatňovania osobitnej   úpravy  pre cestovné kancelárie s judikatúrou Súdneho dvora EÚ

-          zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane)  pre uplatnenie tzv. tuzemského samozdanenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov

-          nový inštitút daňového zástupcu zahraničnej osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu určeného na dodanie  do iného štátu

-          rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov odberateľovi, ktorý nie je usadený v SR

-          zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu  zrušenia registrácie neboli tovar alebo služba dodané

-          opatrenie, ktorým sa ustanovuje nový vzor daňového priznania k DPH

2. Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

-          registračná povinnosť – typy registrácie, oneskorená registrácia

-          zdaniteľné obchody – vymedzenie predmetu dane, plnenia, ktoré nie sú predmetom dane

-          miesto zdaniteľných obchodov

-          vznik daňovej povinnosti – prijatím platby, pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti

-          oslobodenie od dane

-          odpočítanie dane – vznik práva na odpočítanie, podmienky na odpočítanie dane

-          oprava základu dane

-          osoby povinné platiť daň – tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti

-          koncoročné povinnosti platiteľa  dane

3. Diskusia

Účastnícky poplatok

35- € za účastnika

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 17.1.2018.

V cene seminára je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný  materiál, káva občerstvenie. V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadame o poukázanie požadovanej sumy  x  počet účastníkov z Vašej organizácie na účet : IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001  VS, 201801, KS 0308, špecifický symbol Vaše IČO, najneskôr do  17.1.2018

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do dvoch dní pred konaním seminára, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení neskôr zaplatený poplatok nevraciame a pracovný materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete emailom,na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.   alebo písomne.

Anna  Cupáková, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551

IČO: 33885567, DIČ: 1023901417

nie je platcom DPHphp $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>