CUPAK

Sunday, Feb 25th

Last update08:33:40 AM GMT

ZÁKONNÍK PRÁCE 2019/2020

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia        201902      

dátum konania :   6.11.2019, so začiatkom o 9:00 hod

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce,

Lektor:  RNDr. Jozef Mihál


PROGRAM :

 Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti. Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

     Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok.

    Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času.

     Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 - zvýšenie príplatkov za nadčasy, novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov a ďalšie zmeny legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.

Prihlasovací protokol na stránke , je nedostupný.

Prihlášky na odborný seminár zasielajte na :

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo     Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

 • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
 • daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
 • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
 • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
 • preukazovanie nároku zo strany zamestnanca
 • interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
 • príspevok zo sociálneho fondu
 • rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
 • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
 • príklady, riešenie modelových situácii
 • očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020

 1. 2. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
 • príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
 • 13. a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020

 1. 3. Pracovný čas a dovolenka

 rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 • nadčasy
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • špecifiká pre domáckych zamestnancov
 • nárok na dovolenku, výpočet, príklady

 4. Ďalšie zmeny pre rok 2020

 novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov

 • príplatky za nadčasy
 • dohody študenti a dôchodcovia
 • nezdaniteľné časti v roku 2020
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Cena odborného seminara Michaovce  účastnícky poplatok    60- EUR za účastníka

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 5.11.2019

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie,   pracovný materiál. V priebehu oborného seminára bude možnosť zaskúpiť ďalšie odborné publikácie od autora Jozefa Mihála.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,

alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 5.11.2019 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,   VS 201902,

špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 5.11.2019, vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

Anna  Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom  551

nie je platcom DPH

Prihlásením na odborný seminár dáva objednávateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  súhlas s ich spracovaním výlučne pre dodávateľa ,  Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417, so sídlom Mlynská  551/105 , 072 14 Pavlovce nad Uhom, za účelom zákonného spracovania údajov v zmysle obchodného vzťahu.


V zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa týmto dodávateľ (Anna Cupáková, IČO 33885567), zaväzuje  k mlčanlivosti o osobných údajoch fyzických osôb, ku ktorým môže mať prístup pri poskytovaní služieb pre odberateľa.

Povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde dodávateľ do styku u odberateľa počas poskytovania služieb, trvá aj po skončení poskytovania  služieb a po ukončení zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom.


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>