CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legisl. zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2020

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia :202001

dátum konania 27.1.2020 - so začiatkom o 9:00 hod. -

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce,

lektor : RNDr. Jozef Mihál

Prihlasovací protokol na stránke , je nedostupný.

Prihlášky na odborný seminár zasielajte na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.Náplň odborného programu :

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020

- zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1.1.2020

- trináste a štrnáste platy v roku 2020

- príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020

- nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa

- vysielanie zamestnancov do iných členských štátov - nová smernica

- zmena zákona o nelegálnej práci

- nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020

- nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020

- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020

- valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2020

- zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej

- zmeny v rodičovských príspevkoch

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu

- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách

- nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020

- venovanie 2% (3%) za rok 2019

- ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

  1. Diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastnícky poplatok

57,- € za účastníka

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 26.1.2020

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie,   pracovný materiál.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 26.1.2020 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,   VS 202001,

Špecifický symbol vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 26.1.2020 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

Anna  Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom  551

                                 nie je platcom DPH

                                                                                             Anna Cupáková

Poučenie :


Prihlásením na odborný seminár dáva objednávateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  súhlas s ich spracovaním výlučne pre dodávateľa ,  Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417, so sídlom Mlynská  551/105 , 072 14 Pavlovce nad Uhom, za účelom zákonného spracovania údajov v zmysle obchodného vzťahu.


V zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa týmto dodávateľ (Anna Cupáková, IČO 33885567), zaväzuje  k mlčanlivosti o osobných údajoch fyzických osôb, ku ktorým môže mať prístup pri poskytovaní služieb pre odberateľa.

Povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde dodávateľ do styku u odberateľa počas poskytovania služieb, trvá aj po skončení poskytovania  služieb a po ukončení zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom.

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>