CUPAK

Tuesday, Jun 18th

Last update08:33:40 AM GMT

Dôchodky - odborný seminár s Jozefom Mihálom

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia 202002 -- 8.10.2020 zrušené z dôvodu pandémie

Dátum konania :21.10.2020

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor : RNDr. Jozef Mihál


Náplň odborného programu :

Na jeseň 2020 vydáva Jozef Mihál dlho očakávanú knihu "Dôchodky".

Kniha vám dá podrobné informácie o všetkých druhoch dôchodkov, na ktoré má občan podľa zákona o sociálnom poistení nárok.

1. Prehľad druhov dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou

- starobné dôchodky, predčasné starobné dôchodky, invalidné dôchodky, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky

- minimálne dôchodky

2. Čo je pri posudzovaní dôchodku dôležité

- dôchodkový vek

- dôchodková hodnota

- doba dôchodkového poistenia - náhradné doby pred rokom 2004, poistenci štátu...

- špecifiká pre invalidných dôchodcov

- doplatenie poistného za dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia

- valorizácia dôchodkov

3. Tipy ako si zvýšiť dôchodok, kedy je najvhodnejšie požiadať o dôchodok

- diskusia

4. Zmeny v dôchodkoch pripravované od 1.1.2021

Diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastnícky poplatok

57,- € za účastníka

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 20.10.2020

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie, Každý účastník dostane zdarma dve najnovšie knihy Jozefa Mihála "Dôchodky".

Ďalšie knihy si v prípade záujmu môžete zakúpiť na seminári za najvýhodnejšie ceny.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny miesta a dátumu konania podujatia vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mail na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0904 554423.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 20.10.2020 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001, VS 202002,

Špecifický symbol vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 20.10.2020 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu nevraciame, materiál zašleme poštou.

Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551


nie je platcom DPH Anna Cupáková

Poučenie :

Prihlásením na odborný seminár dáva objednávateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s ich spracovaním výlučne pre dodávateľa ,Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417, so sídlom Mlynská 551/105 , 072 14 Pavlovce nad Uhom, za účelom zákonného spracovania údajov v zmysle obchodného vzťahu.

V zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa týmto dodávateľ (Anna Cupáková, IČO 33885567), zaväzuje k mlčanlivosti o osobných údajoch fyzických osôb, ku ktorým môže mať prístup pri poskytovaní služieb pre odberateľa.

Povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde dodávateľ do styku u odberateľa počas poskytovania služieb, trvá aj po skončení poskytovania služieb a po ukončení zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom.

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>