CUPAK

Friday, Mar 24th

Last update08:33:40 AM GMT

Prechod na euro v mzdovej učtárni a ďalšie pripravované legislatívne zmeny od 1.1.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 28.10.2008  školenie ukončené

MihalMiesto konania: Interhotel  DRUŽBAul. J.Hollého, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080010

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - renomovaný špecialista na problematiku miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a pracovno právnych vzťahov

 

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:30 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

 

Náplň odborného programu:


1. Časový harmonogram prechodu na euro

2. Generálny zákon

 • zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny Euro v SR, základné zásady
 • konverzný kurz, prepočet Sk - Euro
 • duálne oceňovanie
 • zaokrúhľovanie
 • kontrola a dozor

3. Odmeňovanie zamestnancov

 • vyhláška MPSVaR SR č. 251/2008 Z.z.
 • prepočet miezd, platov, pracovno-právneho priemeru, výšky zákonných nárokov zamestnancov atď.
 • zmena výplatných pások, mzdových listov, duálne zobrazovanie atď.
 • pripravované legislatívne zmeny (novela Zákonníka práce) k 1.1.2009
 • minimálna mzda v roku 2009
 • stravovanie zamestnancov v roku 2009
 • cestovné náhrady v roku 2009
 • sociálny fond atď.

4. Daň z príjmov

 • vyhláška MF SR č. 75/2008 Z.z.
 • výpočet a zaokrúhľovanie dane, preddavkov na daň a zrážkovej dane na prelome rokov
 • pripravované legislatívne zmeny k 1.1.2009
 • nezdaniteľná časť v roku 2009
 • daňový bonus v roku 2009
 • výkazy preddavkov, hlásenie o vyúčtovaní dane
 • ročné zúčtovanie dane za rok 2008
 • daňové priznanie a rok 2008

5. Sociálne poistenie

 • novela zákona k 1.1.2009
 • výpočet, zaokrúhľovanie a odvod poistného na prelome rokov
 • mesačné výkazy
 • registračné listy a ďalšie tlačivá
 • výpočet náhrady príjmu pri PN
 • výpočet ďalších dávok a dôchodkov

6. Zdravotné poistenie

 • vyhláška MZ SR č. 247/2008 Z.z.
 • novela zákona k 1.1.2009
 • výpočet, zaokrúhľovanie a odvod preddavkov na prelome rokov
 • mesačné výkazy
 • riešenie problémov z ročného zúčtovania za rok 2007
 • príprava na ročné zúčtovanie za rok 2008

 7. Štatistické vykazovanie pred a po 1.1.2009

 

Účastnícky poplatok:

820 SKK - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania  (26,88 EUR)

850 SKK - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára (28,21 EUR)

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie – možnosť zľavy 10 %

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 20080010 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie

Tlačený manuál

 

 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>