CUPAK

Sunday, Jun 04th

Last update08:33:40 AM GMT

Inventarizácia majetku k 31.12.2008 pre obce, rozpočtové organizácie zriadené obcou VÚC

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 10.11.2008  školenie ukončené

Urbanova

Miesto konania: Interhotel  DRUŽBAul. J.Hollého, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080011

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor, autorka publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2008"

 

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

 

Náplň odborného programu:

- podstata, pojem

- §29 a §30 zákona o účtovníctve

- vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

- účtovanie inventarizačných rozdielov

- euro a inventarizácia

 

Vzory na CD:

VP pre vykonanie inventarizácie, inventúrny súpis, inventarizačný zápis

 


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>