CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovanie DPH a vybrané okruhy podvojného účtovníctva

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

 

Dátum konania: 3.2.2009  školenie ukončené

Číslo školenia: 200901

Miesto konania:

Budova Ekonomickej Univerzity, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Lektori:

Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová -Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice

 

Program:
  8:30 hod - 9:00 hod – prezentácia
  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie
14:00 hod - panelová diskusia za účasti oboch lektoriek


Náplň odborného programu:

BLOK A.

Zmeny zákona o DPH z titulu zavedenia meny euro k 1. 1. 2009 a ich účtovné hľadisko
1. Určenie obratu pre povinnú registráciu
2. Otváranie účtovných kníh v roku 2009, postup v dvoch krokoch, súvislosti s DPH,
3. Zaokrúhľovanie zostatkov na účte DPH, účtoch pohľadávok a účtoch záväzkov
4. Zaokrúhľovanie položiek v evidencii podľa § 70 zákona o DPH v súvislosti so zavedením meny euro
5. Vystavovanie faktúr po 1.1.2009 za dodania uskutočnené do 31.12.2008,
6. Účtovné hľadisko vystavovania účtovných dokladov
7. Vystavovanie faktúr po 1.1.2009 za dodania uskutočnené od 1.1.2009
8. Účtovné hľadisko vystavovania účtovných dokladov
9. Uplatnenie práva na odpočítanie dane, účtovné hľadisko
10. Podávanie daňových priznaní v prechodnom období

BLOK B.

Účtovanie DPH – aktuálne otázky
1. Oprava základu dane, účtovanie
2. Povinnosti platiteľa dane na konci kalendárneho roku
3. Dodanie tovaru v rámci členských krajín EÚ, účtovanie
4. Dodanie služieb z/do členských krajín EÚ, účtovanie

Panelová diskusia za účasti oboch lektoriek.

Účastnícky poplatok:
32,- EUR - pri zaplatení bezhotovostne, (na ďalej uvedený účet) pred termínom konania  (964 SKK)
35,- EUR - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára, (1055 SKK)
30,- EUR/osoba - pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie,  (904 SKK)

V prípade Vášho záujmu Vás žiadame o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na
účet: 4251804001/5600
VS: 200901 (číslo školenia)
KS: 0308
špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, kapacita 80 miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>