CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka pre mestá obce a VÚC

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania  : 1.12.  2009 (ukončené)

číslo školenia :200911

        Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Cieľová skupina : ekonómky a účtovníčky miest, obcí a VÚC, hlavní kontrolóri miest a obcí

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod - 

Účastnícky poplatok:

30,- eur - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania   (   903,78  Skk)                            

35, - eur – pri platbe v hotovosti v deň konania                           ( 1054,41 Skk )

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 200911 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Daňový doklad Vám bude odovzdaný pri prezentácií.

  odoslať prihlášku elektronicky

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie,

tlačený manuál+CD

 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>