CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Ročné zúčtovanie dane za rok 2009 + ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie zamestnancov

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

 Dátum konania: 9.2.2010
 Číslo školenia: 201002

Miesto konania: Budova Zlatého býka (veľká sála), Námestie Osloboditeľov 10, Michalovce
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - odborník pre dane, odvody, mzdy

Cieľová skupina: pracovníci ekonomických oddelení podnikateľských  subjektov, fyzických a právnických osôb, pracovníci ekonomických oddelení miest, obcí rozpočtových a príspevkových organizácii

Program školenia :

prezentácia             8:30 hod -   9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:15 hod

diskusia                 14:15 hod - 15:00 hod

 

Náplň odborného programu :

  1.     Ročné zúčtovanie dane

  • Povinnosti mzdovej účtovníčky po skončení roka 2009 (postup zamestnávateľa)
  • Odpočítateľná časť základu dane na daňovníka a „na manželku“ za rok 2009
  • Zamestnanecká prémia – kto má nárok, príklady výpočtu
  • Nová „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň“
  • Nové „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“
  • Nové „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“
  • Tipy a triky k daňovým priznaniam

2.     Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie zamestnancov

 ·         Kto musí vykonať ročné zúčtovanie za rok 2009

·         Lehoty a postup zamestnávateľa

·         Výber tlačiva

·         Rozdiely v tlačivách oproti vlaňajšiemu roku

·         Tlačivo typ A

·         Tlačivo typ S, listy SA

·         Tlačivo typ X, listy XA

 3.     Legislatívne zmeny k 1.1.2010

·         Novela Zákonníka práce

·         Novela zákona o dani z príjmov (so zameraním na závislú činnosť)

·         Novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení


Účastnícky poplatok:

30,-  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania 

33,-   – pri platbe v hotovosti v deň konania                            


Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 201002 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.  

odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, obed

Tlačený manuál

 

 

 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>