CUPAK

Friday, Mar 24th

Last update08:33:40 AM GMT

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania: 14.1.2010 školenie ukončené

Ukončené školenie

Číslo školenia: 201001
Miesto konania:  Ekonomická univerzita, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce
Lektor: Ing. Anna Jurišová - vedúca oddelenia metodiky DRSR Košice

Cieľová skupina: pracovníci ekonomických oddelení podnikateľských  subjektov, fyzických a právnických osôb

Program školenia :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program     9:00 hod - 13:30 hod

diskusia                 13:30

 

 Náplň odborného programu :

   -     Zákon č.471/2009 Z.z.  a zákon č.563/2009 Z.z.

   -      miesto dodania služieb - nové pravidlá  podľa smernice Rady Európy 2008/8/ES
   -      nová úprava pri cezhraničných službách a pri opakovane a čiastkovo poskytovaných službách
   -      registračná povinnosť  zdaniteľných osôb, ktoré nie sú platiteľmi dane a dodávajú alebo
          prijímajú služby do/z iného členského štátu
   -      vykazovanie služieb poskytnutých do iného členského štátu v súhrnnom výkaze - nová povinnosť
   -      dodanie tovarov a služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi (vymedzenie osôb,
          stanovenie základu dane)
   -      refundácie DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu  - nová úprava
   -      odpočítanie dane pri kúpe osobného automobilu a jeho príslušenstva
   -      nový vzor daňového priznania a súhrnného výkazu
   -      Diskusia

Účastnícky poplatok:

27  -  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania  (843,53 SKK)

30, -   – pri platbe v hotovosti v deň konania                        ( 903,78 SKK )

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie – možnosť zľavy

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia  ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 201001 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.    odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie,

Tlačený manuál

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>