CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Vybrané problémy pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia po 1.1.2011

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania:  28.1.2011
Číslo školenia:     201101
Lektor: Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.,  Právnická fakulta UK Bratislava

Miesto konania: Ekonomická Univerzita, Podnikovohospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce


1) Vznik, trvanie a skončenie pracovného pomeru

2) Odstupné, odchodné 
3) Druhy pracovného pomeru
4) Prekážky v práci

5) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti,
     dohoda o brigádnickej práci študentov)

6) Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2011
       a) osobný rozsah sociálneho poistenia
       b) odvodové povinnosti jednotlivých subjektov
       c) vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia – minimum a maximum
       d) vecný rozsah sociálneho poistenia – zmeny

7) ) Novela zákona o zdravotnom poistení účinná od 1.1.2011
       a) povinné verejné zdravotné poistenie
       b) zmeny u platiteľov poistného na povinné verejné zdravotné poistenie
       c) vymeriavací základ na účely zdravotného poistenia – minimum a maximum
       d) nové vymedzenie pojmu nezaopatrené dieťa

Účastnícky poplatok

 

                                                30, –    účet 4296949001/5600   Dexia banka

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .Súčasťou účastníckeho poplatku je  : organizačné zabezpečenie ,tlačený pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201101 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.:

Anna Cupáková  , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať tel.  0911 971175

           

                                                                      

Anna Cupáková

odoslať prihlášku elektronicky »php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>