CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2008

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 4.12.2008   školenie ukončené

pripravujemeMiesto konania: Budova Ekonomickej Univerzity, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080012

Lektor: Ing. Jana Turóciová - metodik účtovníctva

 

Program:

  8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie

14:30 hod - diskusia

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Účtovná závierka k 31.12.2008 pre rozpočtové organizácie zriadené obcou a VUC a prechod na menu euro od 1.1.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 8.12.2008 školenie ukončené

UrbanovaMiesto konania: Interhotel DRUŽBA, ul.J.Hollého, Michalovce


Číslo školenia: 20080013

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor

Program:

  8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie

14:30 hod - diskusia

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Inventarizácia majetku k 31.12.2008 pre obce, rozpočtové organizácie zriadené obcou VÚC

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 10.11.2008  školenie ukončené

Urbanova

Miesto konania: Interhotel  DRUŽBAul. J.Hollého, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080011

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor, autorka publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2008"

 

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Účtovná závierka k 31.12.2008 pre mestá a obce

E-mail Vytlačiť PDF

Urbanova

Ukončené školenie

Dátum konania: 11.12.2008 školenie ukončené

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie Osloboditeľov 25


Číslo školenia: 20080014

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor

Program:

  8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie

14:30 hod - diskusia

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Prechod na euro v mzdovej učtárni a ďalšie pripravované legislatívne zmeny od 1.1.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 28.10.2008  školenie ukončené

MihalMiesto konania: Interhotel  DRUŽBAul. J.Hollého, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080010

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - renomovaný špecialista na problematiku miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a pracovno právnych vzťahov

 

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:30 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>