CUPAK

Friday, Mar 24th

Last update08:33:40 AM GMT

ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ z.č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. a rozpočtová klasifikácia z pohľadu auditora

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Datum konania 12.10.2009  (ukončené)

Číslo školenia : 200907

Lektor : Ing. Terézia Urbanová

Miesto školenia : Mestské kultúrne stredisko ,Námestie Osloboditeľov 25,Michalovce

           prezentácia            8:30 hod   - 9:00 hod

           odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

           diskusia                14:00 hod - 

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Aktuálne účtovníctvo príspevkových a rozpočtových organizácii v roku 2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

 Dátum konania: 2.6.2009  školenie ukončené
Číslo školenia: 200906
Miesto konania: Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce
Lektor: Ing. Terézia Urbanová – audítor
Cieľová skupina: účtovníčky rozpočtových a príspevkových organizácii, miest, obcí, VÚC, hlavní  kontrolóri miest a obcí

Program:
 8:15 hod - 9:00 hod – prezentácia
 9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie
14:00 hod – diskusia


LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Aktuálne účtovníctvo miest a obcí v roku 2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 1.6.2009 školenie ukončené
Číslo školenia: 200905
Miesto konania: Interhotel Družba Michalovce, Ul. J.Hollého č.1,Michalovce
Lektor: Ing. Terézia Urbanová – audítor
Cieľová skupina: ekonómky a účtovníčky miest, obcí a VÚC, hlavní kontrolóri miest a obcí

Program:
 8:15 hod - 9:00 hod – prezentácia
 9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie
14:00 hod – diskusia

 NOVÉ PRIHLÁŠKY OVERTE TELEFONICKÝ   na tel.č. 0904 55 44 23

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Novela zákona o DPH od 1.4.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 21.5.2009  školenie ukončené
Číslo školenia: 200904
Miesto konania: Ekonomická Univerzita, Podnikovohospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce
Lektor: Ing. Anna Jurišová, Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice

Cieľová skupina: podnikateľské subjekty, právnické a fyzické osoby

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Daňové priznania právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, za rok 2008

E-mail Vytlačiť PDF

(obce, rozpočtové a príspevkové  organizácie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, atď ... )

 Ukončené školenie

Dátum konania: 2.3.2009 školenie ukončené

Číslo školenia: 200903

Miesto konania:

Mestské kultúrne stredisko, Námestie osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor:

Ing. Michňová - Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>