CUPAK

Sunday, Feb 25th

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2010

E-mail Vytlačiť PDF

 Dátum konania : 25.11.2010

 Číslo školenia : 201008

 Lektor : Ing. Jana Turóciová

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

                                malá sála , I. poschodie

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Účtovná závierka v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciach k 31.12.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Rozpočtové pravidlá v roku 2011 - Informácia k inventarizácii k 31.12.2010

Dátum konania : 22.11.2010

Číslo školenia : 201007

Lektor :  Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

                           veľká sála

Cieľová skupina : ekonómky a účtovníčky miest, obcí a VÚC, ekonómky rozpočtových

                                 a príspevkových  organizácii,hlavní kontrolóri miest a obcí

Časový harmonogram :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -


LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Účtovníctvo - rozpočtovníctvo obcí v roku 2010 a novela Postupov účtovania účinná od 1.1.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 7.6.2010

číslo školenia : 201005

Miesto konania : Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce

Lektor :  Ing. Terézia Urbanová

Cieľová skupina : ekonómky a účtovníčky miest, obcí a VÚC, hlavní kontrolóri miest a obcí

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Účtovníctvo - RO a PO zriadených obcou v roku 2010 a novela Postupov účtovania od 1.1.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 8.6.2010

číslo školenia :      201006

Miesto konania : Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce

Lektor : Ing. Terézia Urbanová

Cieľová skupina : účtovníčky RO a PO , miest, obcí, VÚC, hlavní  kontrolóri miest a obcí

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

ZÁKONÍK PRÁCE V ZNENÍ NOVIEL Z ROKU 2009 A ZMENY ÚČINNÉ OD ROKU 2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 18.5.2010

 číslo školenia : 201004

Miesto konania:  Ekonomická univerzita, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2,  Michalovce                                   

Lektor : Mgr. Slávka Miháľová,  UPSVAR Michalovce

Cieľová skupina: pracovníci personálnych .ekonomických oddelení podnikateľských  subjektov, fyzických a právnických osôb, obcí ,rozpočtových a príspevkových organizácii

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>