Prechod na euro v mzdovej učtárni a ďalšie pripravované legislatívne zmeny od 1.1.2009

Vytlačiť

Ukončené školenieDátum konania: 28.10.2008  školenie ukončené

MihalMiesto konania: Interhotel  DRUŽBAul. J.Hollého, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080010

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - renomovaný špecialista na problematiku miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a pracovno právnych vzťahov

 

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:30 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

 

Náplň odborného programu:


1. Časový harmonogram prechodu na euro

2. Generálny zákon

3. Odmeňovanie zamestnancov

4. Daň z príjmov

5. Sociálne poistenie

6. Zdravotné poistenie

 7. Štatistické vykazovanie pred a po 1.1.2009

 

Účastnícky poplatok:

820 SKK - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania  (26,88 EUR)

850 SKK - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára (28,21 EUR)

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie – možnosť zľavy 10 %

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 20080010 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie

Tlačený manuál