Odvody komplexne

Vytlačiť

Ukončené školenie

Dátum konania : 25.11.2009 (ukončené)

Číslo školenia :200910

Miesto konania: Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Cieľová skupina : pracovníci ekonomických a mzdových oddelení

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:30 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

 

Náplň odborného programu :


Témy sa samozrejme budú prispôsobovať aktuálnej situácií s postupným
dôrazom (december 2009) na pripravované resp. už schválené zmeny k
1.1.2010.

Účastnícky poplatok:

30  -  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania  (903,78 SKK)

33, -   – pri platbe v hotovosti v deň konania                        ( 994,16 Skk )

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie – možnosť zľavy

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 200910 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, obed

Tlačený manuál