POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2015 a legislatívne zmeny k 1.1.2016

Vytlačiť

Dátum konania :18.1.2016

Lektor : RNDr. Jozef Mihál