POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2017 a legislatívne zmeny k 1.1.2018

Vytlačiť

číslo školenia        201802     

dátum konania :   30.1.2018 , so začiatkom o 9:00 hod

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor : RNDr. Jozef Mihál

(prezentácia od 8:00 hod , začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018

 - zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018

- nové príplatky podľa Zákonníka práce – za prácu v noci, za prácu v nedeľu...

- trináste a štrnáste platy – Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov

- zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018

- nová nezdaniteľná časť – kúpeľná liečba

- nový daňový bonus – hypotéky pre mladých

- príležitostné príjmy do 500 eur oslobodené od dane (závažná zmena!)

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018

- odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov

- študenti v roku 2018

- zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach

- zmeny pri dávke v nezamestnanosti

- úrazové poistenie od r. 2018

- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2018

- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej

- ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od r. 2019

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018

- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien

- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018

- venovanie 2% (3%) za rok 2017,

- zamestnanecká prémia za rok 2017

- nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

3. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastnícky poplatok

50,- € za účastníka

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 29.1.2018.

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie,   pracovný materiál cca 100 strán.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,  

alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

 V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 29.1.2018 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,   VS 201802,

špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 29.1.2018, vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

Anna  Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom  551

nie je platcom DPH


Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. " mce_href="mailto: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. "> Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.


V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 29.1.2018 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,   VS 201802,

špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 29.1.2018 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete  e mailom na adrese   alebo písomne .

Anna  Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom  551

nie je platcom DPH


-->