ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSôB ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA KONCI ROKA 2011 a od 1.1.2012

Vytlačiť

Dátum konania : 1.2.2012
Číslo školenia :    201201
Lektor :                Ing. Valéria Jarinkovičová

Miesto konania : Ekonomická Univerzita,  Podnikovohospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Časový harmonogram :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -


Náplň odborného programu :

Účastnícky poplatok

                                                30, –    účet 4296949001/5600   Dexia banka

 

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .

Súčasťou účastníckeho poplatku  je  : organizačné zabezpečenie , pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .  V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201201 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše DIČ.:

Anna Cupáková , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať

tel.  0911971175                                                                                                       

odoslať prihlášku elektronicky »